હૈયાની ઉદારતાની દાતારી કેવી હોય || Paras Pandhi || Sadvidya TV Religious

એક કઠિયારો એવો કે જે ખાલી ખિસ્સાથી ગરીબ હતો પરંતુ હૈયાથી ગરીબ ન હતો. પોતાની દાતારીથી એક સંતને રાજી કરીને જે આશિર્વાદ એ કઠિયારાને મળ્યા. એનાથી એના જીવનમાં શું પરિવર્તન થયું આવો જાણીએ એ અદ્ભૂત સત્યકથાને સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર પારસ પાંધીના મુખેથી

You may also like

Facebook Comments

We Telecast Sadvidya tv has been broadcasting most of the major events in the spiritual world

Newsletter Get our latest news and updates