સમય ની શું કિંમત છે..? || Tachukadi Vat || Kaushikbhai Bhatt Tachukadi Vat

સમય ની શું કિંમત છે..? || Tachukadi Vat || Kaushikbhai Bhatt

નાનકડી વાત પણ સમજણની વાત.સમયને સાચવશો તો સમયસર સમય તમને સાચવશે… જી હાં, રમકડામાંથી સેલ કાઢી લેશો તો રમકડા ઊભા રહી જશે પરંતુ ઘડિયાળમાંથી જો સેલ કાઢી નાખશો તો સમય કંઇ ઊભો નહી રહે, માટે સમયની સાચી કિંમત શું છે ? આવો જાણીએ.

Click Here to Subscribe Now: https://www.youtube.com/sadvidyatv

Facebook Comments

We Telecast Sadvidya tv has been broadcasting most of the major events in the spiritual world

Newsletter Get our latest news and updates