રામ નામે રોટલો મળે.? || Tachukadi Vat || Hariswarupdasji Swami || Sadvidya TV Tachukadi Vat

ભગવાનના નામનુ્ં શું છે માહાત્મ્ય ? એક બાળકને સાધુના ઉપદેશથી જાગેલી જીજ્ઞાસાને ભગવાને પૂરી કરી અને પછી જે થયું એ તો સાંભળવા જેવું છે. પ.પૂ.પુરાણી શ્રીહરિસ્વરૂપદાસજીની આગવી છટામાં.

Ram Name Rotlo Male..? Tachukadi Vat Hariswarupdasji Swami Bhajgoviindam Katha Shree Swaminarayan Gurukul Memnagar Ahmedabad

Facebook Comments

We Telecast Sadvidya tv has been broadcasting most of the major events in the spiritual world

Newsletter Get our latest news and updates