બુદ્ધિ તો વાણીયાની જ…|| Tachukadi Vat || Hariswarupdasji Swami Religious

પહેલી એક લોકોક્તિ છેે ને કે વાણીયા કાણીયા અને સ્વામિનારાયણીયા આ લોકોને કોઇ પહોચી ના શકે..બસ આ જ વાતને સાર્થક કરતા આવો સાંભળીએ વાણીયાની બુદ્ધિની કરામતને – સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના શ્રેષ્ઠ વક્તા પ.પૂ.પુ.શ્રીહરિસ્વરૂપદાસજી સ્વામીના મુખેથી….

You may also like

Facebook Comments

We Telecast Sadvidya tv has been broadcasting most of the major events in the spiritual world

Newsletter Get our latest news and updates